MUDr. Věra Bartlová

Lékařka: MUDr. Věra Bartlová

  • 1999 – absolvovala na 1.lékařské fakultě UK Praha, obor stomatologie
  • 1999-2001 – sekundární lékařka na lůžkovém oddělení maxilofaciální chirurgie II.Stomatologické  kliniky VFN v Praze
  • 2002 – atestace 1.stupně v oboru stomatologie, úspěšné složení kolokvia a získání licence
  • 2002 – privátní stomatologická praxe ve Varnsdorfu
  • 2007 – osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař - Parodontolog 
  • 2017 – JVB zubní s.r.o.

Členka České parodontologické společnosti