Parodontologie

Léčíme pacienty s onemocněním parodontu pomocí konzervativních i chirurgických postupů. Provádíme zákroky z oblasti mukogingivální chirurgie jako odstranění nežádoucích tahů řas, frenulektomie, prohloubení vestibula, preprotetické úpravy alveolu, štěpové operace.

Tuto službu nabízíme jak pro pacienty naší stomatologické ordinace, tak i pro pacienty, kteří příjdou na doporučení od kolegů.

Pro kolegy...

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

velmi si vážíme Vašeho zájmu s námi spolupracovat. Budeme se snažit Vaši důvěru nezklamat.

Klademe důraz na mezioborovou spolupráci. Jsme připraveni s Vámi konzultovat léčebné plány.

Pacient, kterého k nám posíláte na úvodní konzultaci, by měl být vybaven žádankou a ev. ortopanoramatickým snímkem, pokud byl zhotoven nedávno. Snímek nám  můžete zaslat na email parodontologie@jvbzubni.cz nebo s pomocí online formuláře.

Externě spolupracujeme s řadou specialistů (v oborech ortodoncie, dentoalveolární chirurgie, implantologie, parodontologie,).

Těšíme se na spolupráci.

Objednání pacienta

Chcete-li pacienta objednat, kontaktujte naši ordinaci Vy nebo přímo pacient (s žádankou) na telefonním čísle 412 374 982 nebo prostřednictvím e-mailu parodontologie@jvbzubni.cz.

Kontaktní formulář

POZN: tento formulář nenahrazuje žádanku, slouží k odeslání snímku.